95大自在甘露丸 法王如意宝亲自加持版

0
95大自在甘露丸 法王如意宝亲自加持版

95大自在甘露丸 法王如意宝亲自加持版

Bán tại: Ebay Mỹ
Người bán: jiwa.rya.tufmcfd (23 đánh giá)

Sản phẩm sẽ giao đến địa chỉ quý khách vào khoảng ngày 03-05-2021 đến 13-05-2021 nếu quý khách thanh toán trong hôm nay
Miễn phí giao hàng trên toàn quốc
Giao hàng tận nhà, không lo thủ tục
Bảo vệ người mua, giảm thiểu rủi ro
Địa điểm:
Piscataway, New Jersey
Tình trạng:
New
Giá bán:
10,507,200 đ
Trọng lượng:
1Kg
Số lượng:
Trong kho:
Có sẵn 1/ Đã bán 0
Liên hệ:
HOTLINE: 1900 58 58 52

Nhập số điện thoại chúng tôi sẽ goi lại cho bạn

Thông số sản phẩm

All returns accepted
ReturnsNotAccepted

Giới thiệu

:殊胜之处在于特别加入莲师父母红白菩提,他方净土十万持明圣众光化融入,以及法会所修九本尊和三万多僧众的加持。感应诸如变生出舍利及解脱丸自身幻变成舍利,或者又复生新舍利,枪打不中,不治之重病者服后获得痊愈,或得往生报梦者。。。:此丸制作经过为,在一九九五喇荣五明佛学院持明法会前夕,法王如意宝将列饶朗巴尊者的许多伏藏品和很多舍利子等圣物分发给学院的五个区(五个洲)并要求僧众吃素一周,分别各自制作甘露丸,僧众们前往喇荣五明佛学院到色达县之间必经的药王神山取土,混入法王如意宝给予的圣物,自己制做,最后染成红色,各别也有色深而近于咖啡色,放到小袋子里写上自已的名字,法会时统一放在坛城由法王等圣众加持。当时的五个区每区祗做了一袋,一共才五袋。法会主要是出家僧众参加。当法会开到约七天的时候,两位专门负责守护甘露丸的僧人突然发现甘露丸少了一半,立即哭着到法王处报告此事,法王说没有关系,是天人和龙族请去供养了,当法会开到第14天的时候,只剩半袋的甘露丸突然又变成一袋了,而且还溢满出来许多。法会结束后法王要求每个僧众自己做的甘露丸自己留一半,另一半供养法王,以便结缘。至此九五大自在丸就被其他各寺院用作制造殊胜的甘露丸、用于大型佛像佛塔装藏、不共传承宝瓶的缘起之物。:法师曾开示,此甘露丸为“定解脱”,即只要食用此甘露丸今世就一定能解脱,也可以放在佛塔中镇塔,该地区就不会发生自然灾害,如果放在嘎乌盒中随身携带则不会有意外事故发生。法王如意宝的九五大自在甘露丸有言价值百万,其实是在港台地区如果供僧,修庙,建佛塔等时出的善款在百万以上时会赠送一颗法王九五大自在甘露丸,也说有功德主捐款数十万才获赠一颗,法会当年的藏民需发愿放生一头牦牛才可得结缘一颗!九五大自在是法王如意宝著名圣物之一,历年来以其强大的见解脱,食解脱,闻解脱,之不修成佛登峰造极之顶级圣物著称于世,无论对于在世一切有情无情众生,以及已经死去百年千年之不可超渡的众生,冤死众生,自杀身亡众生,都以其独特的方便,巨大的加持传承宁玛巴法脉的殊胜而令各大派望尘莫及!法王如意宝在生前开示,九五大自在最佳利益解脱众生的方法是入佛塔之中,凡是一切有形无形众生,凡有亲见此塔实物者,此生为最后一生,永断轮回,永不入三恶道,随意成就一切三昧,一切法报化三身,成就一切众生任意自生净土,成就一切双身,成一切彩虹光身,成就一切功德作大供养,灭除一切破戒重罪,一切重罪碎如微尘,不复再受!如果有人发心将九五在自在打碎,如果能打成微尘那样能所见的大小的数量多的众生,这是法王的原话。也就是说一粒能够打碎到很小很小直到还能刚刚为众生所见到的那样,无论任何有情众生能服下这样刚能见到的九五大自在的原版,这一世无论有多大重罪,就一定一定能成就如法王一般转圣轮的功德力用了!95大自在甘露丸的珍贵和威力,不少人应当有所听闻,有些福报大的,会随身携带七粒95大自在甘露丸,按照一种说法能够刀枪不入,有的也许会说,这区区小小甘露丸会有如此神效?以前圆制师父告诉我,她给自己的母亲佩戴了七粒95大自在甘露丸之后,不仅身体好了不少,原来患有心脏病和高血压,现在病情也平稳多了,快八十多岁,即使上公交车摔倒时都没事,平走路也曾多次摔倒,但也没事。:那么常慧师父对95大自在甘露丸就更加有感情,感受更深,她分享了两则轶事:第一件,2013年,常慧师父到陕西省城固县人民医院作体检,在开始做心电图时,没有图象显示,医生问身上有没佩戴什么,常慧师父说有,就是七粒95大自在甘露丸,取下之后,心电图仪就正常显示了。第二件,也是在2013年,有一次常慧师父到喇荣五明佛学院的商店中去打印东西,在等待时,手握着店中一根大拇指粗细的钢筋,结果漏电,常慧师父的手粘在上面触电被击黑,还起水泡,一个月之后才好,旁边的人去拉她,也触电了,但所有的人均没有生命安全。逃过此劫后,常慧师父才想起,自己身上有佩戴七粒95大自在甘露丸! 九五大自在甘露丸还有一个殊胜的事迹,五明佛学院一位僧人的母亲患有癌症,危在旦夕,那位僧人就用3颗九五大自在甘露丸给母亲服用。之后,过一个星期去医院检查,癌细胞完全消失,身体比正常人还要健康,医院的医生们百思不得其解。像这样的殊胜事迹还有很多,不可一一具述!